Buy Lorazepam online no prescription
Buy Modafinil europe
Buy Klonopin no prescription
Online Xanax prescription
Buy Soma handlebar
Generic Ativan 2mg
Generic Clonazepam 93 834
Lorazepam online overnight
Generic Lorazepam available
Xanax sans prescription
Order Tramadol medication online
Order Phentermine 37.5 mg
Order cheap Soma online
Xanax and Valium online
Tramadol prescription uk
Clonazepam prescription online
Order Adipex phone
Soma online overnight cod
Clonazepam with celexa
Buy diazepam 5mg
Buy Ativan the uk
Generic Ambien vs Zolpidem
Phentermine online cheap
Phentermine prescription medicine
Buy Clonazepam cheap
Pictures of generic Xanax bars
Buy Zolpidem australia
Generic Ambien discussion
Lorazepam with zyrtec
Ambien generic pics
Lorazepam with high blood pressure
Ambien prescription card
Ambien canada orders
Cheap Xanax drug
Lorazepam prescription
Buy Ativan canada
Buying Ambien online
Lorazepam withdrawal effects
Buy Phentermine k 25
Ambien cr 12.5 mg
Ativan usa
Cheap Tramadol by cod
Xanax canada over counter
Ambien thyroid disorder
Ambien prescription cost
Can i take two Ambien 10mg
Generic Phentermine forums
Buy Lorazepam online mastercard
Ambien comes in 5 mg
Ambien generics
Valium prescription get
Ativan prescription narcotic
Cheap Phentermine 37.5 no prescription needed
Ambien cr 12.5 mg effects
Lorazepam with gaba
Provigil prescription price
Orange Xanax 2mg
Generic Clonazepam
Lorazepam with drinking
Generic Ambien 10mg review
Buy Lorazepam with no prescription
Buy Clonazepam 2mg online
Clonazepam withdrawal side effects
Ativan online with prescription
Diazepam online for sale
Tramadol online free shipping
Zolpidem with is used for
Ambien prescription used
Generic of Ambien cr
Cheap Clonazepam script
Phentermine online fda
Purchase Ambien without a prescription
Tramadol online to purchase
Pakistan Valium online
Soma uk band
Provigil sale philippines
Klonopin prescription cost
Buy Ativan medication
Buy Ambien cr online pharmacy
Buy Modafinil france
Modafinil prescription cost
Ambien buy price
Generic Phentermine no prescription
How to order Ambien from canada
Generic Ambien 30 mg
Generic Ambien 1 mg
Generic Lorazepam pill identifier
Generic Soma 350mg
Can i take 30 mg of Ambien
Ambien no prescription mastercard
Buy Lorazepam no script
Phentermine online free
Cheap Ativan article
Buy generic Ambien cheap
Generic name for Ambien cr
Clonazepam online reviews
Buy Soma legal
Zolpidem prescription walgreens
Ambien no prescription needed
Buy Zolpidem tartrate 10 mg tablet
Buy roche Valium usa
Buy Lorazepam online without rx
Price Ambien cr generic
Clonazepam with vyvanse
Order Zolpidem cheap
Cheap Lorazepam
Order Ultram 50 mg
Buy Lorazepam cod
Generic Modafinil spier
Buy Ultram cheap online
Adipex online weight loss
Lorazepam prescription assistance program
Xanax prescription price
Tramadol sale Tramadol
Soma online promo codes
Soma canada ca
Diazepam with maois
Ativan prescription uk
Buy Ambien safely
Buy Modafinil paypal
Where to buy Ambien online with no prescription
Order cClonazepam
Buy Ativan no prescription needed
Buy Lorazepam cod
Valium online reliable
Valium good social anxiety disorder
Order Clonazepam no rx
Can you buy Modafinil mexico
Online Provigil canada
Order Ambien cheap
Buy Phentermine in india
Ativan prescription information
Soma prescription online
Ambien vicodin buy
Buy Ativan united states
Generic Lorazepam tablets
Generic Ativan medicine
Ambien prescription used
Lorazepam with seroquel
Lorazepam prescription what is it for
Generic Klonopin yellow
Buy Tramadol anonymously
Buy Modafinil online pharmacy
Ambien sale cheap
Ativan prescription cost
Ambien need prescription
Cheap Lorazepam
Cheapest pharmacy for Xanax
Buy Ativan visa
Buy Lorazepam online no prescription
Ambien online india
Ativan canada buy
Xanax prescription online united states
Lorazepam with beer
Buy Lorazepam online no prescription
Ambien 5mg prescription
Buy Soma without prescription
Order Phentermine 37 5 mg online
Purchase Ultram Tramadol
Buy Adipex united states
Pill Valium 10mg
Ativan prescription use
Buy Valium germany
Tramadol online overnight pharmacy
Clonazepam with panic attack
Ambien Zolpidem online
Order Modafinil
Lorazepam withdrawal effects
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Buy Ativan zopiclone online
Can you take Lorazepam with paxil
Lorazepam with advil
Buy carisoprodol codeine
When will generic Modafinil be available
Ambien sale no prescription
Generic Soma 350mg
Ambien cr prescription assistance
1 mg Xanax first time
Buy Ativan netherlands
Ambien generic pill identifiers
Ativan prescription medicine
Valium 5mg pakistan
Buy Ativan no prescription needed
Order canada buy Provigil
Generic Klonopin dose
Lorazepam with trazodone
Ambien picture of pill generic
Carisoprodol 350 mg generic
Buy Provigil from canada
Side effects Provigil canada
Lorazepam with tylenol pm
Generic Ativan medication
Order Klonopin online
Modafinil online store
Xanax narcissistic personality disorder
Generic Valium pink
Order Alprazolam india
Modafinil uk no prescription
Soma online pharmacy india
Generic Ambien does work
Clonazepam with pseudoephedrine
Xanax color 4 mg
Provigil online doctor
Where can i buy Phentermine online no prescription
Purchase Tramadol us
Soma online overnight
Buy Lorazepam cheap no prescription
Buy Adipex usa
Generic Phentermine buy online
0.5 mg Xanax effects
Ambien cr prescription medication
Generic Ambien for sale
Does Ambien come in 20mg
Lorazepam with clonazepam
Buy Adipex line
Can you snort a Valium 10mg
Generic Soma carisoprodol 350mg
Tramadol uk side effects
Valium source online
Ultram with lyrica
Buy Phentermine with mastercard online
Provigil canada sell online
Ambien 5mg or 10mg
Ativan prescription assistance
Buy Lorazepam canada
Purchase Ativan online
Cheap Adipex with no prescription
Taking 50 mg of Ambien
Ativan online forum
Prescription Ambien alcohol
Ambien generic over counter
Provigil with buspar
Is there a generic for Ambien cr
Cheap Clonazepam fedex
Ultram rx drug
Buy Soma louisiana
Generic Ambien 1 mg
Buy Lorazepam in uk
Lorazepam with one drink
Cheap Tramadol online
Ativan prescription canada
Buy cheap Ambien
How many Xanax come in a prescription
Buy Provigil canadian pharmacy
Ambien online reviews
Soma sale jaipur
Buy Tramadol london
Buy Klonopin Clonazepam online
Online Provigil canada
Buy Ativan 2mg online
Valium 10mg social anxiety
Adipex online reviews
Phentermine online prescription
Cheap Soma india
Ambien no prescription needed
Generic Klonopin available
Generic Lorazepam intensol
Soma online on cod

Dreiebok VK Finale

Da er finalepartiet på tur ut i terrenget. Vi prøver å holde dere oppdatert på hva som skjer utover dagen.

RFK ønsker alle deltakere lykke til !!


 

Dommere: Tor Espen Plassgård og Bjørn Solheim
Terreng: Grua
*Med forbehold om feil ved publisering

 

Runde 1  
 

1. Slipp:

IS "US" Solan mot IS Donna Quattro.

Donna tar føringen straks og leder hele slippet.

Donna over Solan.

   

2. Slipp:

KV Lady Gaga mot P Makker.

Begge blir borte tidlig. Gaga kommer etterhvert tilbake, mister sin intensistet. Makker kommer tilbake når slippet er ferdig.

Begge utgår.

Rangering etter 2. slipp
Donna
Solan

 

3. Slipp:

GS Cinta mot ES Birk.

Begge jakter godt i kupert terreng.
Birk over Cinta

Rangering etter 3. slipp

Donna Quattro
Birk
Cinta
Solan

 

4. Slipp:

IS Vår mot ES Troj.

Begge jakter godt.
Troj over Vår.


Rangering etter 4. slipp

 

 

5. Slipp

P Jawa mot GS Isa.

Isa er borte mye av slippet og utgår.
Jawa jakter godt.

Rangering etter 5. slipp

 

6. Slipp

ES Stegg mot ES Frøy.

Begge jakter godt.
Stegg over Frøy

Rangering etter 6. slipp

Quattro
Troj
Vår
Frøy
Birk
Cinta
Solan
Jawa

 

7. Slipp

IS Farro mot ES Pan.

Begge går godt.
Pan over Farro

Rangering etter 7. slipp

Quattro
Pan
Troj
Vår
Frøy
Birk
Cinta
Farro
Solan
Jawa

 

8. Slipp

IS Mi-Rakel mot IS "US" Solan (slipp 2)

Straks etter slipp fester Solan stand. Fører kommer til og Solan resier djervt rype. Rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt.
Begge går godt resten av slippet. Mi-Rakel slått på fugl.
Solan fmr runde 2.

 

Rangering etter 8. slipp


 

 Lunsj Oppsett runde 2

 Runde 2  
 

1. Slipp

IS Quattro mot GS Cinta

Begge går godt. Quattro finnes i stand, fuglearbeid med reis. Apporterer korrekt.
Samtidig som Cinta og finnes i stand, fuglearbeid uten reis. Apporterer korrekt.

Quattro over Cinta.

Rangering etter 1. slipp

Quattro, fmr
Cinta, fur
Solan, fmr

 

 

2. Slipp

IS Vår mot ES Birk.

Begge jakter godt.
Vår over Birk

Rangering etter 2. slipp

 

 

3. Slipp

P Jawa mot ES Troj.

Troj tar føringen. Jawa finnes i stand, går på uten resultat. Støkker så rype, rolig. Støkker igjen, rolig.
Så finnes begge i stand, reiser, begge forfølger. Begge utgår.

 

Rangering etter 3. slipp

 

 

4. Slipp

ES Stegg mot IS Farro.

Glimrende søkere.
Stegg over Farro.

Rangering etter 4. slipp

Quattro, fmr
Cinta, fur
Solan, fmr
Stegg
Farro
Vår
Birk

 

5. Slipp

ES Pan mot ES Frøy.

Begge går godt. Pan får tomstand, går på, ny tomstand og utgår. Frøy videre.

Rangering etter 5. slipp

 

   
Runde 3

Oppsett runde 3

 

1. Slipp

IS Mi-Rakel mot IS Quattro

Quattro tar føringen og finnes i stand. Reiser villig og presist rype, rolig i oppflukt og skudd.
Mi-Rakel slått to ganger i fugl og utgår.

Rangering etter 1. slipp

Quattro, 2xfmr

 

2. Slipp

IS Solan mot GS Cinta.
Cinta over Solan.

Rangering etter 2. slipp

Quattro, 2xfmr
Cinta, fur
Solan, fmr

 

3. Slipp

Birk mot Stegg. Begge går godt.

4. Slipp
Parro mot Stegg. Parro tar føringen.

5. Slipp
Birk mot Parro. Parro tar føringen.

Rangering:

Quattro, 2xfmr
Cinta, fur
Solan, fmr
Farro
Birk
Stegg

 

6. Slipp

Vår mot Frøy. Vår over Frøy.

Rangering:

Quattro, 1.VK m/CACIT, 2xfmr
Cinta, 2.VK, fur
Solan, 3.VK, fmr
Farro
Vår
Birk
Frøy
Stegg

   
   
   

Sist oppdatert søndag 30. mars 2014 16:31

 

Klokka skal stilles en time frem i natt !!

Husk !!1 time frem i nattKlokka skal stilles en time frem i natt.

Sist oppdatert lørdag 29. mars 2014 19:28

 

Stemningsbilder fra Femund

Morgenstemning fra RFK's vinterprøve på Femund.

En super morgen i Femund Opprop

Gloføyken deltakerne gjør seg klare, her med Trond Olsen som dommer Stemningsbilde fra partiet i Langsjølia Syd. Foto: I. Sømåen

RFK ønsker alle deltagere lykke til :-)

 

Sist oppdatert lørdag 29. mars 2014 11:55

 

Apportkurs 2014

Apportkurs oppstart etter påske på Fjellhamar
Instruktør: Bente Holm.
Påmelding og informasjon: Unni Bakke mob. 93043439 mail:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Pris kr 1.000,- til kontonr 1286.42.62013

Sist oppdatert onsdag 26. mars 2014 10:00

 

Foreløpige partilister Vinterprøven Femund 2014

Velkommen til årets vinterprøve på Femund 29. og 30. mars! UK/AK begge dager og 2-dagers VK m/Cacit!

OPPROP BEGGE DAGER KL 08.00 PÅ JOHNSGÅRD Turistsenter i Sømodalen. HUSK OGSÅ KR 20,- I MYNT TIL PARKERING.

Partilister og ventelister for søndag finnes HER (Oppdatert 29.03.14 kl.2320)

 

 

Sist oppdatert lørdag 29. mars 2014 23:21

 

Vinterprøve/påmelding

Fristen for påmelding til årets vinterprøve på Femund gikk ut i går, og det har vært meget stor pågang spesielt i UK og AK. Det er derfor ikke mulig for etter anmelding i disse klassene, da vi kun tar med de som har betalt innenfor fristen i trekningen, som vil skje i morgen. Foreløpige partilister vil bli lagt ut på hjemmesiden straks de er klare. All henvendelse angående prøven sendes til prøveleder på mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert mandag 10. mars 2014 09:01

 

Side 6 av 23

Besøkende

Vi har 22 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser
Go to top