Buy Lorazepam online no prescription
Buy Modafinil europe
Buy Klonopin no prescription
Online Xanax prescription
Buy Soma handlebar
Generic Ativan 2mg
Generic Clonazepam 93 834
Lorazepam online overnight
Generic Lorazepam available
Xanax sans prescription
Order Tramadol medication online
Order Phentermine 37.5 mg
Order cheap Soma online
Xanax and Valium online
Tramadol prescription uk
Clonazepam prescription online
Order Adipex phone
Soma online overnight cod
Clonazepam with celexa
Buy diazepam 5mg
Buy Ativan the uk
Generic Ambien vs Zolpidem
Phentermine online cheap
Phentermine prescription medicine
Buy Clonazepam cheap
Pictures of generic Xanax bars
Buy Zolpidem australia
Generic Ambien discussion
Lorazepam with zyrtec
Ambien generic pics
Lorazepam with high blood pressure
Ambien prescription card
Ambien canada orders
Cheap Xanax drug
Lorazepam prescription
Buy Ativan canada
Buying Ambien online
Lorazepam withdrawal effects
Buy Phentermine k 25
Ambien cr 12.5 mg
Ativan usa
Cheap Tramadol by cod
Xanax canada over counter
Ambien thyroid disorder
Ambien prescription cost
Can i take two Ambien 10mg
Generic Phentermine forums
Buy Lorazepam online mastercard
Ambien comes in 5 mg
Ambien generics
Valium prescription get
Ativan prescription narcotic
Cheap Phentermine 37.5 no prescription needed
Ambien cr 12.5 mg effects
Lorazepam with gaba
Provigil prescription price
Orange Xanax 2mg
Generic Clonazepam
Lorazepam with drinking
Generic Ambien 10mg review
Buy Lorazepam with no prescription
Buy Clonazepam 2mg online
Clonazepam withdrawal side effects
Ativan online with prescription
Diazepam online for sale
Tramadol online free shipping
Zolpidem with is used for
Ambien prescription used
Generic of Ambien cr
Cheap Clonazepam script
Phentermine online fda
Purchase Ambien without a prescription
Tramadol online to purchase
Pakistan Valium online
Soma uk band
Provigil sale philippines
Klonopin prescription cost
Buy Ativan medication
Buy Ambien cr online pharmacy
Buy Modafinil france
Modafinil prescription cost
Ambien buy price
Generic Phentermine no prescription
How to order Ambien from canada
Generic Ambien 30 mg
Generic Ambien 1 mg
Generic Lorazepam pill identifier
Generic Soma 350mg
Can i take 30 mg of Ambien
Ambien no prescription mastercard
Buy Lorazepam no script
Phentermine online free
Cheap Ativan article
Buy generic Ambien cheap
Generic name for Ambien cr
Clonazepam online reviews
Buy Soma legal
Zolpidem prescription walgreens
Ambien no prescription needed
Buy Zolpidem tartrate 10 mg tablet
Buy roche Valium usa
Buy Lorazepam online without rx
Price Ambien cr generic
Clonazepam with vyvanse
Order Zolpidem cheap
Cheap Lorazepam
Order Ultram 50 mg
Buy Lorazepam cod
Generic Modafinil spier
Buy Ultram cheap online
Adipex online weight loss
Lorazepam prescription assistance program
Xanax prescription price
Tramadol sale Tramadol
Soma online promo codes
Soma canada ca
Diazepam with maois
Ativan prescription uk
Buy Ambien safely
Buy Modafinil paypal
Where to buy Ambien online with no prescription
Order cClonazepam
Buy Ativan no prescription needed
Buy Lorazepam cod
Valium online reliable
Valium good social anxiety disorder
Order Clonazepam no rx
Can you buy Modafinil mexico
Online Provigil canada
Order Ambien cheap
Buy Phentermine in india
Ativan prescription information
Soma prescription online
Ambien vicodin buy
Buy Ativan united states
Generic Lorazepam tablets
Generic Ativan medicine
Ambien prescription used
Lorazepam with seroquel
Lorazepam prescription what is it for
Generic Klonopin yellow
Buy Tramadol anonymously
Buy Modafinil online pharmacy
Ambien sale cheap
Ativan prescription cost
Ambien need prescription
Cheap Lorazepam
Cheapest pharmacy for Xanax
Buy Ativan visa
Buy Lorazepam online no prescription
Ambien online india
Ativan canada buy
Xanax prescription online united states
Lorazepam with beer
Buy Lorazepam online no prescription
Ambien 5mg prescription
Buy Soma without prescription
Order Phentermine 37 5 mg online
Purchase Ultram Tramadol
Buy Adipex united states
Pill Valium 10mg
Ativan prescription use
Buy Valium germany
Tramadol online overnight pharmacy
Clonazepam with panic attack
Ambien Zolpidem online
Order Modafinil
Lorazepam withdrawal effects
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Buy Ativan zopiclone online
Can you take Lorazepam with paxil
Lorazepam with advil
Buy carisoprodol codeine
When will generic Modafinil be available
Ambien sale no prescription
Generic Soma 350mg
Ambien cr prescription assistance
1 mg Xanax first time
Buy Ativan netherlands
Ambien generic pill identifiers
Ativan prescription medicine
Valium 5mg pakistan
Buy Ativan no prescription needed
Order canada buy Provigil
Generic Klonopin dose
Lorazepam with trazodone
Ambien picture of pill generic
Carisoprodol 350 mg generic
Buy Provigil from canada
Side effects Provigil canada
Lorazepam with tylenol pm
Generic Ativan medication
Order Klonopin online
Modafinil online store
Xanax narcissistic personality disorder
Generic Valium pink
Order Alprazolam india
Modafinil uk no prescription
Soma online pharmacy india
Generic Ambien does work
Clonazepam with pseudoephedrine
Xanax color 4 mg
Provigil online doctor
Where can i buy Phentermine online no prescription
Purchase Tramadol us
Soma online overnight
Buy Lorazepam cheap no prescription
Buy Adipex usa
Generic Phentermine buy online
0.5 mg Xanax effects
Ambien cr prescription medication
Generic Ambien for sale
Does Ambien come in 20mg
Lorazepam with clonazepam
Buy Adipex line
Can you snort a Valium 10mg
Generic Soma carisoprodol 350mg
Tramadol uk side effects
Valium source online
Ultram with lyrica
Buy Phentermine with mastercard online
Provigil canada sell online
Ambien 5mg or 10mg
Ativan prescription assistance
Buy Lorazepam canada
Purchase Ativan online
Cheap Adipex with no prescription
Taking 50 mg of Ambien
Ativan online forum
Prescription Ambien alcohol
Ambien generic over counter
Provigil with buspar
Is there a generic for Ambien cr
Cheap Clonazepam fedex
Ultram rx drug
Buy Soma louisiana
Generic Ambien 1 mg
Buy Lorazepam in uk
Lorazepam with one drink
Cheap Tramadol online
Ativan prescription canada
Buy cheap Ambien
How many Xanax come in a prescription
Buy Provigil canadian pharmacy
Ambien online reviews
Soma sale jaipur
Buy Tramadol london
Buy Klonopin Clonazepam online
Online Provigil canada
Buy Ativan 2mg online
Valium 10mg social anxiety
Adipex online reviews
Phentermine online prescription
Cheap Soma india
Ambien no prescription needed
Generic Klonopin available
Generic Lorazepam intensol
Soma online on cod
Side effects for Ambien cr 12.5 mg
Buy Ativan no prescription needed
Cheap Soma overnight delivery
Where to purchase Somabien
Xanax generic meds
Ambien generic pills
Order Soma fedex cod
Buy Lorazepam no prescription mastercard
Buy Zolpidem now
Clonazepam with methadone
Xanax 3mg white
Ambien tabs 10 mg
Buy Tramadol 100mg
Ultram with paxil
Ambien generic safe
Xanax .5mg street value
Ambien need prescription
Lorazepam with amphetamines
Generic Ambien pills
Generic Phentermine philippines
Buy Ativan no prescription
Ativan prescription online
Lorazepam with methadone
Buy Ativan with mastercard
Buy Soma and tramadol
Generic Xanax is
Generic Ambien pills
Tramadol prescription dosage
Cheap Valium for sale ireland
Provigil with antidepressants
Buy Modafinil eu
Lorazepam online pharmacy uk
Xanax street price 25 mg
Buy Phentermine forum
Buy Lorazepam online overnight
Diazepam rx
Buy Modafinil online pharmacy
Lorazepam with 57
Buy Klonopin no prescription online
Buy Ultram cheap
Buy Ultramon
Ambien brand where to buy
Generic Soma dosage
Ambien generic india
Mixing Lorazepam with alcohol
Lorazepam online mastercard
Ambien generic india
Generic Ambien vs Ambien cr
Lorazepam with pictures
Ambien prescription card
Generic Valium price
Buy Ativan no prescription needed
Lorazepam online with no prescription
Buy Zolpidem philippines
Buy carisoprodol india
Provigil with no prescription
Ultram with celexa
Xanax get prescription
Clonazepam with depression
Soma usa incorporated
Ambien cr purchase
Purchase Klonopin
Ambien generic nausea
Adipex with thyroid
Cheap Soma mastercard
Peach Xanax mg
Is it legal to buy Modafinil in the uk
Lorazepam with liver failure
Buy Ativan europe
Where to get Ambien online
Lorazepam withdrawal
Generic Phentermine same
Carisoprodol 350 mg generic
Provigil with grapefruit
Generic Zolpidem
Buy Soma mastercard
Buy Ativan cheap
Buy Soma toys
Generic Klonopin 2mg pills
Valium 5mg diazepam
Is Ambien a prescription
Generic Ativan forum
Cheap Xanax buy
Ativan online canada
Medicine Ambien 10mg
Generic Ambien does work
Buy Soma no rx

Vinterprøve Femund

Vinterprøve 2014

Velkommen til årets vinterprøve på Femund 29. og 30. mars! UK/AK begge dager og 2-dagers VK m/Cacit!

OPPROP BEGGE DAGER KL 08.00 PÅ JOHNSGÅRD Turistsenter i Sømodalen. HUSK OGSÅ KR 20,- I MYNT TIL PARKERING.

Se under les mer for regler ved refusjon for hunder på venteliste! Les også de nye reglene for fuglehundprøver som ligger på forsidensiden på hjemmesiden vår.

Innkvartering Johnsgård tlf 62459925. Husk også å melde på jegermiddagen, som blir lørdag kveld kl 20.00!!

Gyldig påmelding = innbetaling til 1286.43.14072
UK-AK kr 400,-  VK kr 450,- Påmeldingsfrist 9. mars 2014.

Vintercupen!
Røros Jff, Østerdal FHK/NPK og Romerike FHK samarbeider om å kåre beste hund sammenlagt på disse tre prøvene. Vinneren med flest poeng etter endte prøver, vinner en jakttur for to personer i vakre Dalsbygda.

Viktig ved påmelding !!!
KORREKT REGISTRERINGSNUMMER PÅ HUNDEN.
deretter klasse, hvilken dag(er) man ønsker start og oppgi deretter mobilnr. emailadresse om dere har det.
Melder man på begge dager, oppgis ikke dato.
Er det annen fører enn eier, må dette også oppgis.

Partilister / ventelister vil bli lagt ut i god tid før prøven.

 

Husk!

Opprop begge dager 08:00. Vaksinasjons og Registreringspapirer - det vil bli tatt stikkprøver. Apportbevis/godkjent apportobjekt (AK). Og nye regel med eget apportobjekt i VK, som deltakerene selv må ha med. Mynt til parkering kr 20,- per dag per bil. Noen råd til debutanten: Når du skal stille din håpefulle på jaktprøve for første gang, er det viktig å være godt forberedt. Sørg for å sette deg inn i jaktprøvereglene for stående fuglehunder. Les grundig gjennom de regler og krav som stilles for den klassen du har meldt på din hund til. Sørg for at hunden er vaksinert og ikke har løpetid dersom det er en tispe. Vær ute i god tid til oppropet, husk vann, varmedekken og ikke minst lunch til både deg og hunden. Er dere flinke blir det fort lange dager i fjellet.Lykke til og velkommen til fjells.! 

 

Påmelding til jegermiddag lørdag kveld, som også vil bli på Johnsgåd, gjøres til prøveleder Unni Bakke mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  Her er det begrenset med plasser og førstemann til mølla prinsippet brukes.

 

Alle påmeldinger er bindende og skjer ved innbetaling for ønskede antall starter til

oppgitt bankkontonummer i terminlisten. Det er viktig å forholde seg til oppsatt frist, da alle

som har innbetalt startkontingent innen denne fristen har lik stor rett til å få en plass på

prøven. Blir prøven overtegnet innen fristen, foretas en tilfeldig trekking, og de hunder som

ikke får plass settes først på venteliste. Hunder påmeldt utenom fristen settes deretter inn på

opprettet venteliste fortløpende etter hvert som startkontingenten innbetales. .

Dersom prøva er overtegnet gjelder følgende regler for berettigelse til hel eller delvis refusjon

av startkontingent:

Full refusjon gjelder dersom deltakere skriftlig trekker seg fra venteliste innen 7 dager før

prøva starter. For rett mottaker av informasjonen, se prøvens mailadresse.

Trekking av hund fra venteliste etter fristen, refunderes med fradrag av 25% adm.gebyr.

Deltaker på venteliste som møter opp ved opprop, men ikke får plass, er berettiget til refusjon

av kontingent med fradrag av 25%

Deltaker må sørge for å få sitt fremmøte registrert i sekretariatet etter opprop.

Det er hunden som er påmeldt, ikke eier. Er prøven fulltegnet, har ikke eier anledning til å

bytte en hund som har plass mot en annen hund som ikke er påmeldt prøven eller ikke er i

umiddelbar posisjon til å få en plass fra ventelisten. Ønsker man imidlertid å trekke en hund

fra prøven uten dokumentert grunn (vet. attest), og heller starte med en annen, er dette greit så

lenge det ikke er venteliste og ledig plass. Man kan ikke ”overføre” startkontingenten fra den

hunden man har trukket, og må betale inn ny startkontingent.

Prøveleder
Unni Bakke

 E-mail : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 Mob: 93043439

 
Go to top