Buy Lorazepam online no prescription
Buy Modafinil europe
Buy Klonopin no prescription
Online Xanax prescription
Buy Soma handlebar
Generic Ativan 2mg
Generic Clonazepam 93 834
Lorazepam online overnight
Generic Lorazepam available
Xanax sans prescription
Order Tramadol medication online
Order Phentermine 37.5 mg
Order cheap Soma online
Xanax and Valium online
Tramadol prescription uk
Clonazepam prescription online
Order Adipex phone
Soma online overnight cod
Clonazepam with celexa
Buy diazepam 5mg
Buy Ativan the uk
Generic Ambien vs Zolpidem
Phentermine online cheap
Phentermine prescription medicine
Buy Clonazepam cheap
Pictures of generic Xanax bars
Buy Zolpidem australia
Generic Ambien discussion
Lorazepam with zyrtec
Ambien generic pics
Lorazepam with high blood pressure
Ambien prescription card
Ambien canada orders
Cheap Xanax drug
Lorazepam prescription
Buy Ativan canada
Buying Ambien online
Lorazepam withdrawal effects
Buy Phentermine k 25
Ambien cr 12.5 mg
Ativan usa
Cheap Tramadol by cod
Xanax canada over counter
Ambien thyroid disorder
Ambien prescription cost
Can i take two Ambien 10mg
Generic Phentermine forums
Buy Lorazepam online mastercard
Ambien comes in 5 mg
Ambien generics
Valium prescription get
Ativan prescription narcotic
Cheap Phentermine 37.5 no prescription needed
Ambien cr 12.5 mg effects
Lorazepam with gaba
Provigil prescription price
Orange Xanax 2mg
Generic Clonazepam
Lorazepam with drinking
Generic Ambien 10mg review
Buy Lorazepam with no prescription
Buy Clonazepam 2mg online
Clonazepam withdrawal side effects
Ativan online with prescription
Diazepam online for sale
Tramadol online free shipping
Zolpidem with is used for
Ambien prescription used
Generic of Ambien cr
Cheap Clonazepam script
Phentermine online fda
Purchase Ambien without a prescription
Tramadol online to purchase
Pakistan Valium online
Soma uk band
Provigil sale philippines
Klonopin prescription cost
Buy Ativan medication
Buy Ambien cr online pharmacy
Buy Modafinil france
Modafinil prescription cost
Ambien buy price
Generic Phentermine no prescription
How to order Ambien from canada
Generic Ambien 30 mg
Generic Ambien 1 mg
Generic Lorazepam pill identifier
Generic Soma 350mg
Can i take 30 mg of Ambien
Ambien no prescription mastercard
Buy Lorazepam no script
Phentermine online free
Cheap Ativan article
Buy generic Ambien cheap
Generic name for Ambien cr
Clonazepam online reviews
Buy Soma legal
Zolpidem prescription walgreens
Ambien no prescription needed
Buy Zolpidem tartrate 10 mg tablet
Buy roche Valium usa
Buy Lorazepam online without rx
Price Ambien cr generic
Clonazepam with vyvanse
Order Zolpidem cheap
Cheap Lorazepam
Order Ultram 50 mg
Buy Lorazepam cod
Generic Modafinil spier
Buy Ultram cheap online
Adipex online weight loss
Lorazepam prescription assistance program
Xanax prescription price
Tramadol sale Tramadol
Soma online promo codes
Soma canada ca
Diazepam with maois
Ativan prescription uk
Buy Ambien safely
Buy Modafinil paypal
Where to buy Ambien online with no prescription
Order cClonazepam
Buy Ativan no prescription needed
Buy Lorazepam cod
Valium online reliable
Valium good social anxiety disorder
Order Clonazepam no rx
Can you buy Modafinil mexico
Online Provigil canada
Order Ambien cheap
Buy Phentermine in india
Ativan prescription information
Soma prescription online
Ambien vicodin buy
Buy Ativan united states
Generic Lorazepam tablets
Generic Ativan medicine
Ambien prescription used
Lorazepam with seroquel
Lorazepam prescription what is it for
Generic Klonopin yellow
Buy Tramadol anonymously
Buy Modafinil online pharmacy
Ambien sale cheap
Ativan prescription cost
Ambien need prescription
Cheap Lorazepam
Cheapest pharmacy for Xanax
Buy Ativan visa
Buy Lorazepam online no prescription
Ambien online india
Ativan canada buy
Xanax prescription online united states
Lorazepam with beer
Buy Lorazepam online no prescription
Ambien 5mg prescription
Buy Soma without prescription
Order Phentermine 37 5 mg online
Purchase Ultram Tramadol
Buy Adipex united states
Pill Valium 10mg
Ativan prescription use
Buy Valium germany
Tramadol online overnight pharmacy
Clonazepam with panic attack
Ambien Zolpidem online
Order Modafinil
Lorazepam withdrawal effects
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Buy Ativan zopiclone online
Can you take Lorazepam with paxil
Lorazepam with advil
Buy carisoprodol codeine
When will generic Modafinil be available
Ambien sale no prescription
Generic Soma 350mg
Ambien cr prescription assistance
1 mg Xanax first time
Buy Ativan netherlands
Ambien generic pill identifiers
Ativan prescription medicine
Valium 5mg pakistan
Buy Ativan no prescription needed
Order canada buy Provigil
Generic Klonopin dose
Lorazepam with trazodone
Ambien picture of pill generic
Carisoprodol 350 mg generic
Buy Provigil from canada
Side effects Provigil canada
Lorazepam with tylenol pm
Generic Ativan medication
Order Klonopin online
Modafinil online store
Xanax narcissistic personality disorder
Generic Valium pink
Order Alprazolam india
Modafinil uk no prescription
Soma online pharmacy india
Generic Ambien does work
Clonazepam with pseudoephedrine
Xanax color 4 mg
Provigil online doctor
Where can i buy Phentermine online no prescription
Purchase Tramadol us
Soma online overnight
Buy Lorazepam cheap no prescription
Buy Adipex usa
Generic Phentermine buy online
0.5 mg Xanax effects
Ambien cr prescription medication
Generic Ambien for sale
Does Ambien come in 20mg
Lorazepam with clonazepam
Buy Adipex line
Can you snort a Valium 10mg
Generic Soma carisoprodol 350mg
Tramadol uk side effects
Valium source online
Ultram with lyrica
Buy Phentermine with mastercard online
Provigil canada sell online
Ambien 5mg or 10mg
Ativan prescription assistance
Buy Lorazepam canada
Purchase Ativan online
Cheap Adipex with no prescription
Taking 50 mg of Ambien
Ativan online forum
Prescription Ambien alcohol
Ambien generic over counter
Provigil with buspar
Is there a generic for Ambien cr
Cheap Clonazepam fedex
Ultram rx drug
Buy Soma louisiana
Generic Ambien 1 mg
Buy Lorazepam in uk
Lorazepam with one drink
Cheap Tramadol online
Ativan prescription canada
Buy cheap Ambien
How many Xanax come in a prescription
Buy Provigil canadian pharmacy
Ambien online reviews
Soma sale jaipur
Buy Tramadol london
Buy Klonopin Clonazepam online
Online Provigil canada
Buy Ativan 2mg online
Valium 10mg social anxiety
Adipex online reviews
Phentermine online prescription
Cheap Soma india
Ambien no prescription needed
Generic Klonopin available
Generic Lorazepam intensol
Soma online on cod
Side effects for Ambien cr 12.5 mg
Buy Ativan no prescription needed
Cheap Soma overnight delivery
Where to purchase Somabien
Xanax generic meds
Ambien generic pills
Order Soma fedex cod
Buy Lorazepam no prescription mastercard

Klubbens virke

Klubbens virke

Romerike FK er en meget aktiv distriktsklubb, som representerer alle typer stående fuglehunder. Klubben ble stiftet i 1985, og har sitt hovedsete i Lillestrøm. Klubben har siden den gang jobbet med å øke interessen for stående fuglehunder i vårt distrikt, og å ha best mulig tilbud for medlemmene. Dette søkes oppnådd ved følgende aktiviteter :

MEDLEMSMØTER.

Det avholdes 4 medlemsmøter i året, i hovedsak på Samfundet i Lillestrøm. Det inviteres kåsører, veterinærer, erfarne jakt og prøvefolk, som bidrar til å utvikle den enkeltes ferdigheter i arbeidet med hund.

DRESSURKURS.

Årlige dressurkurs avholdes for både erfarne og uerfarne hundefolk. Klubben benytter kun godkjente instruktører i dette arbeid. Dette for å kvalitetssikre opplæring av fuglehund eiere.

JAKTPRØVER.

Vår vinterprøve avvikles i Femunden i Nord- Østerdalen. Her har medlemmene muligheten til å treffe andre medlemmer og deres hunder. Prøven har bedømmelse i alle klasser (UK, AK og VK). Meget trivelig arrangement.

Nytt fra 2002 er vår Lavlandsprøve i Trøgstad, denne ble en stor suksess. Dette er en prøve vi vil prøve å utvikle fra år til år. Prøven har bedømmelse i alle klasser (UK, AK og VK)

UTSTILLING.

Klubben arrangere utstilling for gruppe 7. Utstillingen holdes på Hvaltjern ski stadion, i Fet. Utstillingen vokser fra år til år, og det er lagt opp til sosialt samvær etter avviklingen av utstillingen.

TRENINGSTERENG

Trening hver onsdag og søndag i perioden 25. september til begynnelsen av desember på Jølsen gård.

SPONSOR.

Klubben sponses av Eukanuba. Medlemmer får 20% rabatt på veil. Utsalgspris .
Grafisk og Plast sponser våre hjemmesider.
Standal hunde og kattehotell sponser vår Lavlandsprøve i Trøgstad.
 

Klubben har også forhandlet frem en del medlemsfordeler med lokale bedrifter.

DOMMERUTVALG.

Det er nedsatt et dommerutvalg i Romerike FK. Utvalget  har mandat til å forespørre og utdanne aktuelle kandidater i Akershus og omegn, til dommer og instruktør utdannelse. Utvalget er sammensatt av 3 erfarne jaktprøvedommer, og er godkjent av FKF som et lokalt dommerutvalg. Utvalget kan også utdanne dommer/instruktører i samarbeid med avd. av raseklubber i vårt distrikt. Utvalget jobber i henhold til FKF's retningslinjer for lokale dommerutvalg.

INSTRUKSJONSSAMLINGER.


Klubben har instruksjonssamlinger både høst og vinter. Samlingen er i fjellet om vinteren og på Sollerøya i Femunden om høsten.

KLUBBMESTERSKAP LAVLAND.

Klubben avholder årlig et klubbmesterskap på lavland. Mesterskapet har utradisjonelle regler, og arrangeres etter cupsystem. DVS først i fugl vinner slippet.

Dette er i hovedsak klubbens virkeområde.
Vi ønsker deg velkommen som medlem, og håper du blir en aktiv bruker av vår klubb.

 

Besøkende

Vi har 80 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser
Go to top